Videodigitalisering

Vi har nylig begynt med digitalisering av gamle videokassetter. Valgfritt leveringsformat; Dropbox, minnepinne, harddisk, eller DVD-video. Se under prislisten for hvilke kassetter vi kan digitalisere.

Prisliste

Lengde Pris
Under 30 min
125,- kr per kassett
1 time
200,- kr per kassett
mer enn 10 timer video til sammen
140,- kr per time

Kompatible kassetter

Nilz & Otto Grafisk AS - Hausmanns gate 6, 0186 Oslo - Telefon 23 15 70 60 - Org.nr. 998 702 208 MVA