Vi kan lage hefter med stift i rygg, metallspiral, plastspiral eller limstrips. For å få til stift i ryggen må sideantallet gå opp i 4. Altså 4, 8, 12, 16, 20 osv. Dette kan vi hjelpe dere med ved å legge inn blanke, eller duplisere sider slik at sideantallet går opp.

Kontakt oss ang. hefter