Utfallende trykk og skjæremerker / Bleed & Crop marks

Trykksaker som er utfallende (at trykket går helt ut i kanten på papiret) trenger 3mm bleed for å unngå hvite «glis» når trykksaken kuttes. Husk også å slå på skjæremerker/crop marks under eksporteringen av PDF.

For at dette skal ha noen hensikt er det også viktig å flytte/skalere grafiske elementer, bakgrunnsfarger etc. 3mm på utsiden av nettoformatet.
DPI / Dots per inch / Bildepunkter per tomme

DPI er en måleenhet for bildeoppløsning, eller tettheten av bildepunktene. Skjermer har ofte en tetthet på under 100 PPI (pixels per inch), og trykksaker skal helst ha 300 DPI. For at trykksaken skal ha best mulig kvalitet ønsker vi derfor alle filer i 300 DPI.